Souhlas se zpracováním osobních údajů
Při podpisu a kliknutím tlačítka ,,“ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním Svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (v platném znění) provozování webu – výše uvedeno (dále jen provozovatel) a to:
1) V rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa
2) Za účelem marketingových a obchodních aktivit provozovatele, včetně šíření obchodní sdělení týkajících se jeho výrobků a služeb, dále použití fotografií za účelem reklamy na mé webové stránce či sociálních sítí
3) Po dobu nezbytně nutnou po dobu 10 let
4) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči provozovateli provedena písemně a podepsána z obou stran.